Public event

‘After the Corbyn surge: What next for social democracy?’ / ‘Wedi’r don o gefnogaeth i Corbyn: Beth nesaf ar gyfer ddemocratiaeth gymdeithasol?’

Pierhead building, Cardiff Bay

Dydd Mercher, 11ed Tachwedd, hanner dydd, Caerdydd

 

(Bilingual message, please scroll down for English) 

Dyma groeso cynnes ichi ymuno â Compass am sgwrs ar:  

‘Wedi’r don o gefnogaeth i Corbyn: Beth nesaf ar gyfer ddemocratiaeth gymdeithasol?’

 

Sgwrs gan yr Athro David Marquand, a thrafodaeth gyda Leanne Wood AC a Neal Lawson o Compass dan gadeiryddiaeth yr Athro Gideon Calder.

 

Ble: Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd

Pryd: Dydd Mercher, 11ed Tachwedd 2015, hanner dydd, 12 i 1.30yp

Ateber i: RussellElliott0@gmail.com

Noddir y cyfarfod gan Leanne Wood AC.

 

Yn ôl yr arfer, mae digwyddiadau Compass yn agored i bawb a gobeithio y gwelwn chi yno!

 

Cofion gorau,

Russell Elliott

Cynullydd COMPASS CYMRU 

______________________

You’re warmly invited to join Compass for a talk on:  

‘After the Corbyn surge: What next for social democracy?’

A talk to be given by Prof David Marquand, plus discussion with Leanne Wood AM and Compass’ Neal Lawson, chaired by Prof Gideon Calder.

Where: Pierhead building, Cardiff Bay

When: Wednesday, 11 November 2015, 12 noon til 1.30pm

RSVP: RussellElliott0@gmail.com

Meeting sponsored by Leanne Wood AM.

 

As always, Compass events are open to all, we hope to see you there!

Regards,

 

Russell Elliott

Compass Wales Convener

Compass started
for a better society
Join us today